Om föreningen

Kvinnojouren Frida är en mötesplats för kvinnor. Vi startade vår verksamhet 2002.

Kvinnojouren Frida:

…arbetar för ett jämställt samhälle, fritt från våld mot kvinnor och barn.

…arbetar i feministisk anda för en förändring av kvinnors livssituation genom att synliggöra och  motverka mäns våld mot kvinnor.

…verkar för att stärka kvinnors och tjejers självkänsla och självförtroende

…erbjuder stöd och rådgivning per telefon eller vid personliga besök.

…erbjuder skyddat boende för dig och dina barn.

Kvinnojouren är ingen myndighet. Alla som arbetar på kvinnojouren Frida har tystnadsplikt. Du kan vara anonym när du kontaktar oss. Det finns alltid tid för ett samtal. Vi lyssnar, tror på dig och stöttar dig i de val du själv gör.

På dagtid träffar du någon som kan hjälpa dig med olika praktiska frågeställningar, informera dig om dina rättigheter, har tid för samtal och vägledning och stödjer dig om du vill kontakta någon myndighet, organisation eller advokat. Självklart är dina barn välkomna att följa med.

Ring när du känner att du vill prata med någon eller om du behöver skyddat boende.

Vi finns till för dig!