Boendet Frida

FRIDA är ett skyddat boende för kvinnor och deras barn som utsatts för våld i nära relation och för kvinnor som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.
Boendet har skalskydd, skyddsfilm på alla fönster, inbrottslarm, automatiskt brandlarm, personligt överfallslarm, samt högt staket på baksidan.

Alla som jobbar på boendet är kvinnor.
Till FRIDA kan du ringa måndag-fredag mellan kl. 08.30-22.00
Lördag, söndag och helger mellan kl. 10.00-22.00 på telefonnummer 070-275 19 28.

Vi erbjuder krissamtal, motiverande samtal, barnverksamhet och praktisk hjälp med t.ex. ansökningar om äktenskapsskillnad, försörjningsstöd och att söka bostad. I mån av tid, kan personal följa med kvinnan som stöd vid möten med socialtjänst, polis, advokat och vid rättegång.

Vi har haft tillsyn av Socialstyrelsen och fått godkänt på alla punkter.

Vår vision är att stärka kvinnorna. Vi utgår alltid från deras behov, önskemål och förutsättningar. Vi ger stöd och hjälp att reda ut känslor, tankar och försöker hjälpa kvinnorna att påbörja en förändringsprocess under tiden på Frida.

Vi informerar om våld och vilka konsekvenser det kan få för den enskilda kvinnan, så att hon får ett säkerhetstänkande, både om hon bestämmer sig för att gå tillbaka till sin partner eller om hon ordnar ett eget boende.

Det skyddande boendet Frida, är på ca 600m2 med plats för 9 kvinnor och deras barn, 2 stora kök, 2 stora allrum, uteplats för kvinnor och barn, skyddat med högt staket, gym, personalrum och kontor. Kontakta oss om ni vill veta mer eller behöver plats!

Telefon: 070-275 19 28, email: info@kjfrida.se /
Mariana – Verksamhetsansvarig

Exempel på stort rum med egen wc och duschExempel på stort rum

Exempel på mindre rum

Allrum nedervåning

Kök nedervåning

Korridor

Hall

Samtalsrum

Samtalsrum

Personalrum

Kök övervåning

Allrum övervåning